HOTLINE: 0913852797

Gel bôi trơn QHTD Hyalosan Lubricant Gel

680.000đ

✤ Là gel bôi trơn gốc nước, tuyệt đối an toàn, rất thuận tiện sử dụng.
✤ Là gel bôi trơn không màu, không mùi, trong suốt, khi dùng có cảm giác HOÀN TOÀN NHƯ THẬT so với dịch nhờn tự nhiên của âm đạo.
✤ Là gel bôi trơn duy nhất trên thị trường có công thức đặc biệt để NGỪA VIÊM TRONG QUAN HỆ TÌNH DỤC (chứa acid hyalurunic dưỡng ẩm, acid lactic kích thích lợi khuẩn tại vùng kín, độ acid siêu lý tưởng pH 3.8 để ức chế các tạp khuẩn gây viêm)


Còn hàng
1

𝐺𝑒𝑙 𝑏𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑜̛𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 đ𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑢̣𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑎̣̆𝑝 đ𝑜̂𝑖. 𝐶𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛𝑜́𝑖, 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑔𝑒𝑙 𝑏𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑜̛𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 đ𝑢́𝑛𝑔 đ𝑎̆́𝑛 𝑘ℎ𝑖 ℎ𝑎𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑥𝑢́𝑐 𝑐𝑎̉𝑚 𝑙𝑎̂̃𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑒̣̂.

𝑆𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑔𝑒𝑙 𝑏𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑜̛𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑢̀𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝐻𝑦𝑎𝑙𝑜𝑠𝑎𝑛 (𝐶ℎ𝑎̂𝑢 𝐴̂𝑢) 𝑠𝑒̃ đ𝑒𝑚 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 “𝑡𝑟𝑜̛𝑛 𝑡𝑟𝑢” 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̂̃𝑖 “𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑦𝑒̂𝑢” 𝑛ℎ𝑜̛̀ 𝑐𝑜̛ 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑢̛𝑢 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑢̛ ℎ𝑜𝑎̣𝑡 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑠𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝐴𝑐𝑖𝑑 𝐻𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑜𝑛𝑖𝑐, 𝑐𝑎̂𝑛 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑣𝑖 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑜̛̀ 𝐴𝑐𝑖𝑑 𝐿𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐, 𝑜̂̉𝑛 đ𝑖̣𝑛ℎ đ𝑜̣̂ 𝑝𝐻 𝑙𝑦́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑝ℎ𝑎́𝑖 𝑛𝑢̛̃ 𝑠𝑒̃ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑘ℎ𝑜𝑎́𝑖 𝑐𝑎̉𝑚 𝑑𝑎̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̀𝑜, 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑘𝑖́𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̣𝑦 𝑐𝑎̉𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑒̂̃ 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ, “𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑏𝑒́” 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑛𝑒̂𝑛 “đ𝑖𝑒̂𝑢 𝑙𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛” ℎ𝑜̛𝑛 𝑘ℎ𝑖 “𝑙𝑎̂𝑚 𝑡𝑟𝑎̣̂𝑛”. 𝑇𝑢̛̀ đ𝑜́ 𝑚𝑎̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑞𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎̉ ℎ𝑎𝑖 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑛𝑒̂𝑛 ℎ𝑜𝑎̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 ℎ𝑜̛𝑛, 𝑚𝑎̃𝑛ℎ 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑡 ℎ𝑜̛𝑛.

✤ Là gel bôi trơn gốc nước, tuyệt đối an toàn, rất thuận tiện sử dụng.
✤ Là gel bôi trơn không màu, không mùi, trong suốt, khi dùng có cảm giác HOÀN TOÀN NHƯ THẬT so với dịch nhờn tự nhiên của âm đạo.
✤ Là gel bôi trơn duy nhất trên thị trường có công thức đặc biệt để NGỪA VIÊM TRONG QUAN HỆ TÌNH DỤC (chứa acid hyalurunic dưỡng ẩm, acid lactic kích thích lợi khuẩn tại vùng kín, độ acid siêu lý tưởng pH 3.8 để ức chế các tạp khuẩn gây viêm)
✤ Xuất xứ châu Âu: Hyalosan lubricant gel không chỉ được sản xuất tại châu Âu, mà còn là sản phẩm đạt chứng nhận EC (European Conformity) khẳng định đã đáp ứng mọi tiêu chuẩn khắt khe để lưu hành tự do trong toàn khối liên minh châu Âu.
 

Sản phẩm liên quan